Помош од ФФМ: 500.000 денари за секој клуб од Првата женска лига

Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, донесе одлука секој клуб од Првата женска лига да добие финансиска помош во висина од 10.000 илјади долари или 506.000 денари, како поддршка од „Куќа на фудбалот“ за административни потреби (закуп и оддржување на терени, тренери, подготовки и слично) на 15 клубови од 1 ЖМФЛ. Во насока на создавање на стратегијата за развој на женскиот фудбал, на овој начин даваме дополнителна поддршка и поттик за женските клубови од Првата лига да продолжат со напредокот преку оваа помош, пред сѐ во логистичка смисла. Нашата…